Danh bạ

Danh bạ

Danh bạ thành viên tham gia hệ thống, phân chia theo cơ cấu tổ chức của từng đơn vị. Cho phép tra cứu, tìm kiếm nhanh thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, chức vụ, phòng ban). Hệ thống tự động hiển thị cá nhân sinh nhật trong ngày và dự báo sinh nhật sắp tới là ai để người dùng có thể gửi tin nhắn hoặc thiệp điện tử e-Card chúc mừng.

H1. Giao diện Module Contact