Gửi thiệp chúc mừng

Gửi thiệp chúc mừng

Hệ thống khởi tạo một số mẫu thiệp điện tử e-Card để mỗi cá nhân có thể gửi thiệp cho nhau trong cùng hệ thống mỗi khi có sự kiện, tạo sự gắn kết giữa các thành viên với nhau.

H1. Giao diện Module e-Card