SmartOffice

GIỚI THIỆU

Smart Office là phần mềm “Văn phòng điện tử”, một sản phẩm thuần Việt phát triển từ năm 2005 tới nay. Với mục tiêu tin học hóa quy trình quản lý văn bản đi đến và hồ sơ công việc tại các khối Cơ quan Hành chính Nhà nước và khối Doanh nghiệp.

SmartOffice một giải pháp tổng thể, bảo mật, tích hợp đa nền tảng bao gồm Ứng dụng Web dành cho PC, Laptop và ứng dụng App dành cho Mobile chạy hệ điều hành iOS và Android.

Xem chi tiết